- 1 -
(C75) [Inugoya (Pochi)] Kyon-ko, Ero Kawaii yo, Kyon-ko (Suzumiya Haruhi no Yuuutsu) - Picture 1
- 2 -
(C75) [Inugoya (Pochi)] Kyon-ko, Ero Kawaii yo, Kyon-ko (Suzumiya Haruhi no Yuuutsu) - Picture 2
- 3 -
(C75) [Inugoya (Pochi)] Kyon-ko, Ero Kawaii yo, Kyon-ko (Suzumiya Haruhi no Yuuutsu) - Picture 3
- 4 -
(C75) [Inugoya (Pochi)] Kyon-ko, Ero Kawaii yo, Kyon-ko (Suzumiya Haruhi no Yuuutsu) - Picture 4
- 5 -
(C75) [Inugoya (Pochi)] Kyon-ko, Ero Kawaii yo, Kyon-ko (Suzumiya Haruhi no Yuuutsu) - Picture 5
- 6 -
(C75) [Inugoya (Pochi)] Kyon-ko, Ero Kawaii yo, Kyon-ko (Suzumiya Haruhi no Yuuutsu) - Picture 6
- 7 -
(C75) [Inugoya (Pochi)] Kyon-ko, Ero Kawaii yo, Kyon-ko (Suzumiya Haruhi no Yuuutsu) - Picture 7
- 8 -
(C75) [Inugoya (Pochi)] Kyon-ko, Ero Kawaii yo, Kyon-ko (Suzumiya Haruhi no Yuuutsu) - Picture 8
- End -