- 1 -
(Futaket 8.5) [Youkai Tamanokoshi (CHIRO)] Marunomi (Super Robot Wars OG) - Picture 1
- 2 -
(Futaket 8.5) [Youkai Tamanokoshi (CHIRO)] Marunomi (Super Robot Wars OG) - Picture 2
- 3 -
(Futaket 8.5) [Youkai Tamanokoshi (CHIRO)] Marunomi (Super Robot Wars OG) - Picture 3
- 4 -
(Futaket 8.5) [Youkai Tamanokoshi (CHIRO)] Marunomi (Super Robot Wars OG) - Picture 4
- 5 -
(Futaket 8.5) [Youkai Tamanokoshi (CHIRO)] Marunomi (Super Robot Wars OG) - Picture 5
- 6 -
(Futaket 8.5) [Youkai Tamanokoshi (CHIRO)] Marunomi (Super Robot Wars OG) - Picture 6
- 7 -
(Futaket 8.5) [Youkai Tamanokoshi (CHIRO)] Marunomi (Super Robot Wars OG) - Picture 7
- End -