[Nigiri Usagi] Senchou (Houshou Marine) - Page 5[Nigiri Usagi] Senchou (Houshou Marine) - Page 6