- 1 -
[Nigiri Usagi] Senchou (Houshou Marine) - Picture 1
- 2 -
[Nigiri Usagi] Senchou (Houshou Marine) - Picture 2
- 3 -
[Nigiri Usagi] Senchou (Houshou Marine) - Picture 3
- 4 -
[Nigiri Usagi] Senchou (Houshou Marine) - Picture 4
- 5 -
[Nigiri Usagi] Senchou (Houshou Marine) - Picture 5
- 6 -
[Nigiri Usagi] Senchou (Houshou Marine) - Picture 6
- End -